Kultura jest wspaniała!

Jak rozliczyć w PIT przychody swojego dziecka?

Dochody małoletnich dzieci, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów jak też przychodów z obiektów oddanych im do swobodnego użytku, dołącza się do przychodów rodziców.


Zasada owa nie ma użycia, kiedy rodzicielom nie przysługuje prawo pobierania zysków ze źródeł przychodów dzieci.


pit rozliczenie online
Napisał: matze_ott
Na podstawie: http://www.flickr.com


Przepis o podatku dochodowym od osób fizycznych wdraża całościową regułę opodatkowania dochodów niepełnoletnich dzieci. Przewiduje ona, że zyski małoletnich dzieci swych oraz adoptowanych (z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów i dochodów z przedmiotów oddanych im do tak zwanego swobodnego użytku) - dołącza się do przychodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. W urzędzie podatkowym składamy właściwy pit rozliczenie online wchodzi także w grę.


strony internetowe
Napisał: www.sxc.hu
Na podstawie: www.sxc.hu


Czyli wyłącznie dochody małoletnich dzieci z ich stypendiów a także dochody z przedmiotów oddanych im do użytku podlegają opodatkowaniu w oświadczeniu składanym też przez rodzicieli lecz już w imieniu małoletniego potomka. Przychody te są bowiem wykluczone z zarządu majątkiem dziecka przez rodzicieli. Jeżeli mąż i żona podlegają oddzielnemu opodatkowaniu, przychody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do przychodu każdego z małżonków. Zasada ta nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację. interesy majątkowe małoletnich dzieci własnych oraz adoptowanych wymagają ochrony, do której są powołane osoby sprawujące władzę rodzicielską. Podstawową formą ochrony interesów majątkowych dziecka jest zarząd jego dostatkiem.
Polegać może on między innymi na: działaniach faktycznych, działaniach prawnych (np. sprzedaży części majątku, odpłatnym wynajmie), reprezentowaniu małoletniego w postępowaniu administracyjnym czy też sądowym.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-03 15:51:07
Tagi: sprzedaż, zysk, pracy, interesy, przychody