Kultura jest wspaniała!

Amortyzacja jako procedura rozliczania w przeciągu wskazanego czasu

Amortyzacja to kategoria pieniężna, która przez wielu przedsiębiorców jest zaniedbywana jako coś nieczytelnego i pomocnego jedynie księgowym. Należy pamiętać, że amortyzacja jest częścią sprawozdań finansowych, które mogą mieć wpływ w procesie uzyskiwania finansowania.


Amortyzacja to procedura rozliczania w ciągu określonego czasu, zużycia, bądź wykorzystania danego aktywa, czy pasywa.


reklamy
Napisał: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Na podstawie: http://www.flickr.com


Amortyzacja to metoda liczenia w trakcie zużycia, czy wykorzystania składników majątku jednostki aktywów trwałych konkretnych i aktywów trwałych niematerialnych. Ma ona demonstrować rozciągnięty w czasie koszt operacyjny przedsiębiorstwa powiązany z wykorzystywanymi przez firmę w aktywności operacyjnej składnikami majątku przedsiębiorstwa. Zasadniczą własnością wyznaczającą aktywa trwałe jest to, że okres zużytkowania, bądź zagospodarowania wynosi więcej niż jeden rok. Aktywa trwałe fizyczne, lub niematerialne mogą być zyskane przez firmę, względnie wytworzone we własnym obrębie.
po użyciu niszczarki dokumentów
Napisał: rosmary
Na podstawie: http://www.flickr.com


Mechanizm odpisów amortyzacyjnych ma dać możliwość rozliczenia w czasie kosztu składnika majątku. Zakupione przez firmę narzędzie zapisuje się w księgach rachunkowych nie jako wydatek, lecz jako konkretne aktywa trwałe, charakteryzowany jest czas ewentualnego wykorzystania ekonomicznego takiego narzędzia i wysokość miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne, jakie pojawiają się w wydatkach firmy nie posiadają zakresu gotówkowego.


Amortyzacja to koszt, jakiego metoda księgowania, jednakowo jak i pozostałych wydatków, został określony w ustawie o księgowości. Przeważnie używaną metodą amortyzacji jest metoda liniowa.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-17 12:19:45
Tagi: biznes, zyski, firmę, okres, księgowości