Kultura jest wspaniała!

Akcje spółki Lotos na giełdzie

Giełda Forex to rynek walutowy mający charakter hurtowy w ramach którego banki centralne, duże korporacje międzynarodowe, rządy jak i inwestorzy instytucjonalni z całego świata wymieniają waluty 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych łączy oraz systemów informacyjnych. Forex to największy rynek na świecie.

giełda
Napisał: Przemek Zawadzki
Na podstawie: http://www.flickr.com
Średnie dzienne obroty w IV 2013 wynosiły ok. 5,3 bilionów dolarów amerykańskich. W 2012 roku najczęściej wymienianymi walutami wedle kolejności były: dolar amerykański, euro, jen oraz funt szterling.Rynek ten jest otwarty 24 godziny na dobę, poza weekendami, tj. od otworzenia giełdy w Sydney w poniedziałek, do zamknięcia giełdy w Nowym Jorku w piątek. Plusem tego rynku jest jego ogromna płynność która powoduje, iż sprzedaż albo kupno dowolnej ilości waluty w każdym momencie nie stanowi problemu, poza przypadkami zleceń zbyt małych tudzież specyficznych, zależnie od brokera obsługującego daną transakcję.

Grupa Lotos S.A. to koncern naftowy prowadzącym działalność w Polsce i poza jej granicami. Zajmuje się wydobyciem i przerobem ropy naftowej. Prowadzi też sprzedaż hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Grupa Lotos jest jednym z największych przedsiębiorstw w naszym kraju. Podstawowym aktywem Grupy Lotos jest gdańska rafineria. Jest ona jedną z najbardziej wydajnych rafinerii na naszym kontynencie. Grupa Lotos wytwarza i dostarcza między innymi benzynę bez ołowiu, olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwa lotnicze jak i ciężki olej opałowy. Koncern specjalizuje się też w wytwarzaniu i dystrybucji olejów smarowych i asfaltów.

waluta
Napisał: Ervins Strauhmanis
Na podstawie: http://www.flickr.com
Akcje LOTOS od czerwca 2005 roku są notowane na GPW w Warszawie - http://www.comparic.pl/lotos/. Od X 2009 roku spółka jest uczestnikiem pierwszego w Europie Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych. Na koniec grudnia 2014 roku akcje Lotos w największym stopniu posiadał Skarb Państwa posiadający udziały 53,2% w strukturze kapitału zakładowego. ING OFE posiadał 8,6% wszystkich akcji. Żaden inny akcjonariusz nie miał powyżej 5% akcji.
90.01.2015 2015 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Lotos. Koncern wyemitował wtedy 55 milionów nowych akcji - po cenie emisyjnej 18,1 zł.W chwili obecnej nie jest znana szczegółowa struktura akcjonariatu, a w szczególności potencjalna zmiana udziału Skarbu Państwa czy ING OFE, jednakże w objęciu emisji spory udział miał najprawdopodobniej Skarb Państwa, który już dużo wcześniej deklarował skorzystanie ze wszystkich, przysługujących mu praw poboru. Po zarejestrowaniu nowej emisji kapitał zakładowy koncernu podzielił się na 184 873 362 akcji.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-02-02 14:40:32
Tagi: benzyna, waluty, giełda, notowania